Home / Värmeåtervinning från exodraft

Värmeåtervinning från exodraft

Värmeåtervinning från exodraftVärmeåtervinning från exodraft kan extrahera värmeenergi genom en värmeväxlare som omvandlar uttömda rökgaser till varmvatten. Därför kan upp till 95% av värmen återvinnas, vilket annars skulle ha gått till spillo genom skorstenssystemet och kan istället återföras genom omvandling till värmesystemet.

Scroll Up